Проект "Профессиональное самоопределение"

Сацыяльнае і прафесійнае самавызначэнне вучняў – важнейшая задача сучаснай школы

     Актуальнай  і надзённай стала праблема: сённяшнім школьнікам прыходзіцца рабіць свой прафесійны выбар ва ўмовах, калі яшчэ незразумелыя перспектывы далейшага развіцця краіны і грамадства, калі не сфарміравана сістэма грамадскіх каштоўнасцей і прыярытэтаў. Мноства прафесій і спецыяльнасцей, адсутнасць неабходных ведаў пра змест працы ў свеце прафесій, цяжкасці ацэнкі кожным чалавекам сваіх асобасных якасцей робяць задачу правільнага выбару прафесіі, разумнай пабудовы свайго працоўнага шляху для большасці  выпускнікоў практычна непасільнай, а разнастайнасць і нявызначанасць магчымых вынікаў прафесійнага выбару прыводзяць да таго, што многія і не імкнуцца зрабіць свае асабістыя прафесійныя планы дастаткова абгрунтаванымі. Добра вядомыя вынікі гэтага – адсутнасць зацікаўленасці да працы, частая змена прафесій, нявер’е ў свае сілы. Між тым сутнасць прафесійнага выбару заключаецца менавіта ў знаходжанні аптымальнага варыянту працоўнага шляху, ці кар’еры. 

Асноўныя памылкі, якія робяць выпускнікі школ:

 • выбар работы ці навучальнай установы   “за кампанію” ці пад уздзеяннем думкі знаёмых, сяброў;
 • паступленне па прынцыпу “куды возьмуць” або з мэтай адкласці пачатак дарослага жыцця, пазбегнуць прызыву ў армію;
 • канцэнтрацыя ўсіх намаганняў на выбары ВНУ, а не на спецыяльнасці , што суправаджаецца, як правіла, думкай: галоўнае – паступіць, а далей пойдзе ўсё само па сабе;
 • арыентацыя на знешнюю прывабнасць прафесіі, недаацэнка цяжкасцей выбранай прафесіі, падсвядомы разлік на шырокую вядомасць у выніку аўтаматычнага пераносу прэстыжу прафесіі на сябе.

    Таму адным з накірункаў дзейнасці школы ў сучаснай сацыякультурнай сітуацыі з’яўляецца правядзенне такой прафарыентацыйнай работы, якая б  садзейнічала самавызначэнню школьнікаў і дапамагала б  выпускнікам базавай  і сярэдняй школы зрабіць выбар шляху сваёй далейшай дзейнасці.

    Недаацэнка прафесійнай падрыхтоўкі ў школе садзейнічае таму, што ў сучаснай моладзі не фарміруецца зацікаўленасць да работы ў сферы рэальнай эканомікі, тэхналагічнае мысленне, якасці, неабходныя для паспяховай працоўнай дзейнасці. Не выхоўваючы з дзяцінства любоў і павагу да працы, мы тым самым падштурхоўваем маладых людзей ў катэгорыю тунеядцаў і правапарушальнікаў.

     У дадзены момант прадпрыемствы працаўладкоўваюць моладзь з насцярожлівасцю, і часта маладыя людзі аказваюцца незапатрабаванымі на рынку працы.Сёння не апраўдваюць сябе традыцыйныя спосабы прафарыентацыі, сутнасць якіх заключаецца часцей за ўсё ў запрашэнні моладзі на вакантныя, але непрэстыжныя працоўныя месцы. У сучасных умовах прафесійнае самавызначэнне мае на мэце выбар кар’еры, сферы самаразвіцця асобасных магчымасцей, а таксама фарміраванне ўстойлівых адносін асобы да сацыякультурных і прафесійна-вытворчых умоў. Таму пры правядзенні прафарыентацыйнай работы важна не толькі выявіць індывідуальныя псіхалагічныя якасці асобы, але і вызначыць узровень сфарміраванасці сацыяльных запатрабаванняў.

    Паспяховасць дапрафесійнай і прафесійнай адукацыі сённяшніх школьнікаў вызначае месца нашай краіны ў сучаснай і заўтрашняй цывілізацыі і культуры, стварае прадумовы для новых вытворчых сіл і адносін. Аднак ажыццяўляемая на сучасным этаме мадэрнізацыя адукацыі не набліжае школу да рашэння праблем адэкватнасці патрабаванняў да якасці працоўных рэсурсаў краіны. Супярэчнасці паміж зместам агульнай сярэдняй адукацыі (дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка вучняў ) і самавызначэннем, а тым больш, самарэалізацыяй школьнікаў на ранку працы, які пастаянна мяняецца, прывялі да таго, што ўзнікла глабальная праблема – праблема гатоўнасці падлеткаў  да выбару прафесіі.

Праект з’яўляецца вынікам сумеснай дзейнасці педагогаў, вучняў, псіхолага, бацькоў, накіраваны на актывізацыю пазнаваўчага інтарэсу і дзейнасці, развіццё патэнцыяльных магчымасцей і здольнасцей школьнікаў

 

 Вядучая ідэя праекта: навучыць школьнікаў самастойна вырашаць жыццёвыя праблемы, прымяняць тыя ўменні, якія дапамогуць ім арыентавацца ў новых умовах сваёй прафесійнай, асабістай і грамадскай дзейнасці

 

Мэта праектана аснове сумеснай дзейнасці ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу садзейнічаць актуалізацыі працэсаў і механізмаў прафесійнага самавызначэння вучняў і ўзбагачэнню іх ведаў, уменняў і навыкаў у выбары жыццёвага і прафесійнага шляху, стварыць сістэму ўмоў для падрыхтоўкі школьнікаў да выбару прафесіі

  Задачы праекта:

 1. Падрыхтаваць школьнікаў да працоўнага жыцця, асэнсаванага выбару далейшай адукацыі і будучай прафесіі
 2. Фарміраваць  у школьнікаў станоўчыя адносіны, пачуццё каштоўнасці да сябе як індывідуальнасці, упэўненасці ў сваіх здольнасцях прымяняльна да рэалізацыі сябе ў працоўнай сферы жыцця.
 3. Азнаёміць вучняў са спецыфікай прафесійнай дзейнасці і новымі формамі арганізацыі працы ва ўмовах беспрацоўя і канкурэнтнасці праз сістэму факультатыўных заняткаў

 

Удзельнікі праекта: вучні пачатковай школы, 5 – 9 класаў, настаўнікі пачатковых класаў, настаўнікі-прадметнікі, класныя кіраўнікі, адміністрацыя школы, бацькі вучняў

 

Сацыяльныя партнёры: Філіял “Пяцігор’е”, фельдшарска-акушэрскі пункт аг.Забалацце, Забалацкая сельская бібліятэка, Станькаўскі сельскі савет, Забалацкі  сельскі дом культуры

Змест  і арганізацыя прафарыентацыйнай дзейнасці

Асноўныя накірункі прафарыентацыйнай дзейнасці – гэта   адукацыя, дыягностыка і карэкцыя.

Адукацыйная работа важная на ўсіх этапах рэалізацыі праекта. Яна праводзіцца настаўнікамі-прадметнікамі, класнымі кіраўнікамі, псіхолагам. Галоўная мэта такой работы – пашырыць веды вучняў і іх бацькоў аб прафесіях, паказаць актуальнасць абмяркоўваемай праблемы і вызначыць шляхі яе вырашэння.

Педагагічная дыягностыка дазваляе выявіць праблемы і пытанні, якія ўзнікаюць у вучняў і іх бацькоў, робіць працу ў гэтым накірунку больш значнай і запатрабаванай.

Псіхадыягностыка праводзіцца з мэтай вывучэння асобасных якасцей вучняў і ацэнкі іх прафесійных магчымасцей.

Карэкцыйная работа важную ролю адыгрывае на прамежкавым і заключным этапах прафесійнага самавызначэння. Яна дапамагае пазбегнуць памылак пры выбары прафесіі, правесці рэфлексію сваіх здольнасцей і магчымасцей, а таксама знайсці аптымальны шлях самарэалізацыі.

Зыходзячы  са сказанага, можна сфармуляваць канкрэтныя задачы прафесійнага самавызначэння школьнікаў на кожнай ступені навучання:

 

Задачы    прафарыентацыйнай    дзейнасці 1-4 класы 5-8 класы 9 клас

Прывіваць дзецям любоў і прывычку да працы, развіваць пачуццё задавальнення ад працэсу ўдзелу  і вынікамі працы, забяспечваць разуменне ролі працы ў жыцці людзей, знаёміць з матэрыяламі і ручнымі інструментамі, прымяняемымі ў быце, прывіваць школьнікам навыкі акуратнасці, беражлівасці, працавітасці, стараннасці.

Вынік

Агульная станоўчая ўстаноўка на працу, пачатковыя веды аб працоўнай дзейнасці і элементарныя працоўныя навыкі.

Прадаўжаць работу па выпрацоўцы поглядаў, сістэмы каштоўнасцяў, псіхалагічных установак, якасцяў асобы, якія дазваляюць быць карысным грамадству і рэалізаваць асабістыя імкненні. Пазнаёміць вучняў з галінамі народнай гаспадаркі, відамі працы, распаўсюджанымі прафесіямі. Заахвоціць  да грамадска карыснай працы.

Вынік

Атрыманыя веды, ўменні і навыкі павінны быць дастатковымі для аптымальнага выбару школьнікамі сваёй будучай прафесіі, кар’еры.

Выпрацаваць уменне абгрунтоўваць мэту дзейнасці з улікам грамадскіх запатрабаванняў; знаходзіць і апрацоўваць неабходную інфармацыю; супрацоўнічаць у калектыве, аб’ектыўна ацэньваць свае прафесійныя магчымасці і суадносіць іх з рэальным становішчам на рынку працы.

Вынік

Атрыманне такой пачатковай прафесійнай падрыхтоўкі, якая дазволіла б адразу ўключыцца ў працоўную дзейнасць ці прадоўжыць адукацыю ў спецыяльных вучэбных установах.

 

Чакаемы вынік: рэалізацыя гэтых мэтаў, дапоўненая паслядоўнай работай па прафарыентацыі, дапаможа не толькі  вырашэнню народнагаспадарчых задач, але і граматнаму фарміраванню выканання асабістых планаў школьнікаў. Іменна ў рэалізацыі праекта вучні спрабуюць сябе ў розных сферах дзейнасці, адчуваюць сітуацыю поспеху, атрымліваюць новыя магчымасці выбару будучай прафесіі.

Укараненне праекта ў адукацыйны працэс дазволіць:

вучням удакладняць і карэкціраваць свае прафесійныя намеры, ажыццяўляць пошук і аналіз інфармацыі аб шляхах прафесійнай адукацыі і працаўладкавання;

педагогам павысіць прафесійную кампетэнтнасць, развіваць матывацыйна-патрэбасную сферу вучняў, дапамагчы бацькам зразумець і прыняць неабходнасць і значнасць усіх паняццяў і дзеянняў для вучняў;

бацькам атрымаць веды пра патэнцыяльныя магчымасці, здольнасці, схільнасці сваіх дзяцей; стварыць атмасферу ўзаемападтрымкі і агульнасці інтарэсаў са сваімі дзецьмі і настаўнікамі; садзейнічаць развіццю здольнасцей свайго дзіцяці, фарміраванню каштоўнасных жыццёвых арыенціраў

Работа па фарміраванні гатоўнасці падлеткаў да ажыццяўлення прафесійнага выбару неабходна, каб дапамагчы школьнікам асэнсавана і адказана весці сябе як пры выбары накірунку далейшага навучання, так і ў ходзе атрымання прафесійннай адукацыі.

 Пачынаецца гэта работа з метадаў, задача якіх – акцэнтаваць увагу вучняў на праблеме выбару, якая стаіць перад імі, пазнаёміць з рознымі аспектамі гэтай праблемы. 

Формы і метады канцэнтрыравання ўвагі падлеткаў на праблеме выбару:

 • індывідуальныя гутаркі-кансультацыі;
 • трэнінгі;
 • прафарынетацыйныя гульні і практыкаванні;
 • спецыяльна арганізаваныя дыскусіі;
 • анкеты-апытванні;
 • сумесны з класам разгляд задач-сітуацый прафесійнага і асобаснага самавызначэння;
 • выкарыстанне ўласных прыкладаў настаўніка

Лепшы спосаб даведацца, ці даб’ецца школьнік прафесійнага вопыту, - даверыць яму шукаемую прафесію. У адносінах да прафесійнага выбару гэта азначае, што чым большую колькасць розных прафесій, спецыяльнасцей, пасад “прымерыць” на сябе падлетак, тым лягчэй яму будзе вызначыць, у якіх галінах чалавечай дзейнасці ён адчувае сябе найбольш камфортна.

Вельмі важнай часткай з’яўляецца прафарыентацыйная інфармаванасць школьнікаў, якая, у прыватнасці, вызначаецца:

 • веданнем дзецьмі і падлеткамі прафесіі, спецыяльнасці і адукацыі бацькоў і блізкіх;
 • здольнасцю некалькі разоў напісаць сачыненне “Мая будучая прафесія – самая лепшая”;
 • актыўным удзелам дзяцей і падлеткаў у дыспутах, сустрэчах з рознымі спецыялістамі;
 • азнаямленнем з разнастайнай прафарыентацыйнай літаратурай;
 • наяўнасцю асабістага рэйтынгу прафесій.

Крытэрыі гатоўнасці да выбару прафесіі


Наяўнасць матываў выбару прафесіі, наяўнасць запасных варыянтаў прафесійнага выбару


Паўната і дыферынцаванасць ведаў пра свет прафесій,   адпаведнасць індывідуальных асаблівасцей


Уменне ставіць мэту выбару прафесіі і складаць праграму дзеянняў па яе дасягненні; карэкцыя прафесійных планаў


 

У асяроддзі фарміравання прафесійна значымай кампетэнтнасці навучэнцаў важнае значэнне набывае тэзаўрус, якія апісвае вытворчыя адносіны, г.зн. зразумелымі і празрыстымі павінны стаць такія паняцці, як:

 - рынак працы і прафесій;

 - імідж спецыяліста і прафесіі;

 - асобасныя прафесійныя планы;

 - службы занятасці і працаўладкавання;

 - працэдуры пошуку працы і працаўладкавання;

 - кваліфікацыя рабочых, тэхнікаў, інжынераў;

 - агульныя і спецыяльныя веды і ўменні;

 - умовы працы;

 - прафесійныя захворванні і траўматызм;

 - даўрачэбная дапамога пры няшчасных выпадках на вытворчасці;

 - абавязкі па пасадзе;

 - заработная плата і яе структура;

 - псіхалагічныя асаблівасці работы;

 - працоўныя споры і канфлікты, выхад з іх;

 - прафесійныя і асобасныя якасці работнікаў рознай кваліфікацыі;

 - шляхі павышэння кваліфікацыі;

 - сістэма падрыхтоўкі кадраў;

 - характарыстыкі навучальных устаноў;

 - прафесійнае майстэрства і творчасць.

Каляндарны план рэалізацыі інавацыйнага праекта на 2019/2020 н.г.

 

Змест работы

Тэрмін

Адказны

I.Арганізацыйна-метадычная работа

Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць

1.

Стварыць банк метадычных матэрыялаў па прафарыентацыі

а) методыкі вывучэння асобы з прафарыентацыйнымі  мэтамі

б) дыягнастычныя апытванні

в) карты інтарэсаў

г) наборы тэстаў

д) наборы анкет і г.д.

 е) распрацоўкі класных гадзін, гульняў, рэкамендацый класным кіраўніком, настаўнікам-прадметнікам па рэалізацыі праграмы прафарыентацыі вучняў

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД , савет па прафарыентацыі

2.

Стварыць інфармацыйную сістэму для своечасовага азнаямлення ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і бацькоў з вынікамі даследаванняў схільнасцей і магчымасцей вучняў

Да 01.11.

Намеснік дырэктара па АД

3.

Стварыць банк дадзеных навучальных устаноў рэгіёна, вобласці, рэспублікі.

Стварыць банк дадзеных па выніках конкурснай кампаніі ў ВНУ, ССНУ, ПТНУ рэгіёна, вобласці, рэспублікі

Да 01.11.

Намеснік дырэктара па АД

Класныя кіраўнікі 8-9 кл

4.

Аформіць зменны інфармацыйны стэнд па прафарыентацыі

Верасень

Педагог-псіхолаг

5.

Стварыць картатэку “Прафесіі, з якімі знаёміць прадмет”

Да 01.01.

Намеснік дырэктара па АД

6.

Папоўніць фонд бібліятэкі даведачна-інфармацыйнымі матэрыяламі аб прадпрыемствах, вучэбных установах рэгіёна, аб сацыяльна-прававой абароне выпускнікоў школы

Пастаянна

Бібліятэкар школы

7.

Прааналізаваць адпаведнасць рэкамендацый выпускніку школы, змешчаных  у прафарыентацынай карце, з яго выбарам

Катрычнік

Педагог-псіхолаг

II. Работа з педагагічнымі кадрамі

1.

Субяседванне з класнымі кіраўнікамі 7 -9 кл. па выніках дыягностыкі, планаванне работы

Кастрычнік

Намеснік дырэктара па АД

2.

Субяседванне з класнымі кіраўнікамі па выяўленні іх запытаў, прапаноў па методыцы правядзення прафарыентацыі вучняў

Кастрычнік

 

Намеснік дырэктара 

 

3.

Інструктыўна-метадычная нарада з настаўнікамі-прадметнікамі, класнымі кіраўнікамі, па вызначэнні іх ролі ў сістэме прафарыентацыйнай работы з вучнямі і планаванне дзейнасці.

Верасень

 

Намеснік дырэктара па АД

 

5.

Семінар-практыкум для настаўнікаў пачатковых класаў “Планаванне, арганізацыя прафарыентацыйнай работы з вучнямі пачатковых класаў”

Лістапад

Педагог-псіхолог

6.

Арганізацыя ўзаеманаведвання класнымі кіраўнікамі мерапрыемстваў па прафарыентацыі .

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД

7.

Фестываль педагагічных ідэй

Май

Намеснікі дырэктара

III. Работа з вучнямі  

Арыентацыйна-школьны этап  (1-4 класы)

1.

Правядзенне гульняў, святаў, сустрэч з бацькамі з мэтай азнаямлення дзяцей з рознымі прафесіямі

На працягу года

Настаўнікі пачатковых класаў

2.

Класныя мерапрыемствы “Прафесіі нашых бацькоў”

Люты сакавік

Настаўнікі пачатковых класаў

3.

Конкурсы малюнкаў “Усе работы важныя”

Кастрычнік-лістапад

Настаўнік выяўленчага мастацтва

4.

Ахоп вучняў гурткамі і факультатывамі ў адпаведнасці з іх інтарэсамі і запытамі бацькоў

Верасень

Настаўнікі пачатковых класаў

Арыентацыйна-асобасны этап  (5-8 класы)

1.

Дыягностыка прафарыентацыйнай накіраванасці вучняў для іх  вызначэння ў гурткі, факультатывы, секцыі

На працягу года, па запытах

Педагог-псіхолаг, класныя кіраўнікі

2.

Арганізацыя экскурсій на прадпрыемствы рэгіёна

На працягу года

Класныя кіраўнікі

3.

Правядзенне класных прафарыентацыйных гадзін:

-          у свеце прафесій;

-          шлях да прафесіі пачынаецца ў школе;

-          працоўны радавод маёй сям’і

На працягу года ў адпаведнасці з планам кл.кір

Класныя кіраўнікі

4.

Выпуск сценгазет, наппісанне рэфератаў, конкурсы сачыненняў, правядзенне вечароў, КВЗ, прысвечаных прафесійным святам

На працягу года

 

Класныя кіраўнікі.

5.

Наведванне Дзяржынскага рэгіянальнага цэнтра занятасці насельніцтва 

Красавік

Намеснік дырэктара па АД

6

Знаёмства вучняў з мірам прафесій, узаемазвязаных са школьнымі вучэбнымі прадметамі.

На працягу года

Настаўнікі-прадметнікі, кіраўнікі гурткоў

7.

Правесці конкурсы “Юныя мадэльеры (кулінары, будаўнікі і інш)”.

Сакавік – май

Класныя кіраўнікі

8.

Арганізаваць выставу работ  вучняў гурткоў, факультатываў

Май

Настаўнікі-прадметнікі, кіраўнікі гурткоў

9.

Аказанне падтрымкі ў вядзенні прафесійных карт, пачынаючы з 6 класа

На працягу года

Педагог-псіхолаг,

класныя  кіраўнікі

10

Абмеркаванне вынікаў праходжання сацыяльных практык прафесійных проб, карэкціроўка асабістага прафесійнага плана і выпрацоўка рэкамендацый па далейшым прафесійным самавызначэнні

На працягу года

Педагог-псіхолаг, класныя кіраўнікі

 

Дапрафесійна-арыентацыйны (9клас)

1.

Тэсціраванне вучняў з мэтай выяўлення іх прафесійнай накіраванасці

Верасень - кастрычнік

Педагог-псіхолаг

 

Арганізацыя праходжання прафесійных проб вучняў 9 класаў на базе прадпрыемстваў і ўстаноў мікрараёна школы (сацыяльныя партнёры)

На працягу года

Адміністрацыя школы, кіраўнікі ўстаноў

2.

Арганізацыя кансультацый па прафесійным самавызначэнні вучняў

На працягу года

Педагог-псіхолаг

3.

Вядзенне прафесійных дыягначтычных карт школьнікаў

Пастаянна

Класныя кіраўнікі, педагог-псіхолаг

4.

Экскурсіі на прадпрыемствы, размешчаныя ў мікрараёне школы

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД

5.

Наведванне школьнікамі навучальных устаноў у “Дні адкрытых дзвярэй”

Красавік- май

Намеснік дырэктара па АД

6.

Працаўладкаванне школьнікаў, жадаючых працаваць у час канікул

Чэрвень – жнівень

Намеснік дырэктара па АД

7.

Правесці “Тыдні абароны прафесій”

III чвэрць

Класныя кіраўнікі

8.

Правядзенне прадметных тыдняў

Згодна плана

Намеснік дырэктара па АД

9.

Арганізацыя работы факультатыўнага курса “Маё прафесійнае будучае”, 9 клас

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД

10.

Кансультацыя ўрача на тэму “Здароўе і выбар прафесіі”

На працягу года

Урач

11.

Гутаркі для вучняў “Патрабаванні прафесіі да здароўя”

На працягу года

Урач

12.

Правядзенне аглядаў навукова-папулярнай літаратуры па прафарыентацыі

На працягу года

Бібліятэкар

 

IVСумесная работа школы, прадпрыемстваў, рэгіянальнага цэнтра занятасці насельніцтва

1.

Арганізацыя экскурсій на прадпрыемствы, установы

На працягу года

Адміністрацыя школы, прадпрыемстваў, устаноў

2.

Сумеснае святкаванне прафесійных святаў

На працягу года

 

-  «  -

3.

Працаўладкаванне на час канікул падлеткаў асацыяльных паводзін

У час канікул

-  «  -

4.

Стварыць банк прафесій прадпрыемстваў  і ўстаноў мікрараёна школы

Да 1 красавіка

В.а.педагога сацыяльнага

5.

Тэсціраванне вучняў 8-х класаў з мэтай выяўлення іх прафесійнай накіраванасці

На працягу года

Педагог-псіхолаг  

6.

Індывідуальныя і групавыя кансультацыі для вучняў і бацькоў па разнастайнай тэматыцы прафесійнай дзейнасці

На працягу года

Педагог-псіхолаг,

 

7.

Забеспячэнне школы даведачнай інфармацыяй пра навучальныя ўстановы горада, рэспублікі

Да 1 лістапада

Цэнтр занятасці

8.

Правесці для выпускнікоў школы:

-          сустрэчы са спецыялістамі рэгіянальнай службы занятасці насельніцтва па пытаннях прававой і сацыяльнай абароны выпускнікоў школы;

-          кірмаш прафесій ;

-          экскурсіі ў навучальныя ўстановы горада

-          інтэрнет-экскурсіі ў навучальныя ўстановы рэспублікі;

-          Дні адчыненых дзвярэй

Сакавік-май

Намеснік дырэктара па АД,  РЦЗН

V. Работа з бацькамі вучняў

1.

Сумесна з сям’ёц вывучаць інтарэсы, схільнасці дзяцей і садзейнічаць іх развіццю праз арганізацыю гурткоў, секцый, факультатыўных заняткаў

Пастаянна

Класныя кіраўнікі

2.

Індывідуальныя і групавыя кансультацыі “Загадкі вашага дзіцяці. Ад чаго залежыць таленавітасць і поспех?”

Пастаянна

Педагог-псіхолаг, класныя кіраўнікі

3.

Бацькоўскія сходы:

-          “Схільнасці і здольнасці вашага дзіцяці” (7 – 8 класы);

-          “Роля сям’і ў правільным прафесійным самавызначэнні падлетка ” (9кл.)

Па графіку школы

Дырэктар школы

4.

Конкурс сямейных сачыненняў “Прафесіі нашай сям’і”

Красавік

Настаўнікі-прадметнікі

5.

Заахвочванне бацькоў да арганізацыі і правядзення экскурсій на прадпрыемствы, установы.

На працягу года

Класныя кіраўнікі

VIМаніторынг якасці прафарыентацыйнай работы

1.

Правесці  маніторынг:

-          узроўню задаволенасці выпускнікоў школы абранай прафесіяй, спецыяльнасцю;

-          узроўню адпаведнасці рэкамендацый у прафесійных дыягнастычных картах і выбарах прафесіі выпускнікамі школ.

Кастрычнік-лістапад

Педагог-псіхолаг

2.

Творчыя справаздачы класных кіраўнікоў па прафарыентацыі вучняў

Сакавік-красавік

Намеснік дырэктара па АД

3.

Аналіз адпаведнасці прафесійных намераў вучняў і іх удзелу ў гуртках, секцыях, факультатывах.

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД

4.

Аналіз адпаведнасці выбару правесіі і далейшага навучання выпускнікоў школы.

На працягу года

Намеснік дырэктара па АД

 

 

Праграма праекта “Праектуем, будуем школу будучага” на 2019/2020г.г.

1. Уводзіны

Прафарыентацыя ў праграме разглядаецца як сістэма выхаваўчых, сацыяльна-псіхалагічных і навучальных мерапрыемстваў, якія садзейнічаюць свабоднаму выбару прафесійнага самавызначэння выпускніка школы  ва ўмовах сучаснага рынку працы.

Прафарыентацыя забяспечвае псіхалагічную, каштоўнасную, інфармацыйную гатоўнасць да прафесійнага самавызначэння  і да магчымай прафесійнай пераарыентацыі ва ўмовах змен на працоўным рынку.

2. Умовы прафарыентацыі

Прафесійнае самавызначэнне разглядаецца як частка сацыялізацыі. Яно будзе паспяховым пры выкананні наступных умоў:

·   высокі ўзровень самасвядомасці выпускніка

· арыентаванасць выпускніка ў межах магчымых прафесій, магчымасцей рынку працы як рэальнага, так і патэнцыяльнага

·   наяўнасць развіцця інтарэсаў, схільнасцяў, здольнасцяў

3.Этапы работы

Этапы школьнай прафарыентацыі .

1 ступень прафарыентацыі “Кім быць?” ахоплівае перыяд навучання з 1 па 7 клас.

2 ступень прафарыентацыі “У свеце прафесій” ахоплівае вучняў 8 – 9 класаў.

Мэты і накірункі работы

На I этапе:

Актуалізацыя і развіццё інтарэсаў, схільнасцяў, здольнасцяў.

Рэалізацыя інтарэсаў, схільнасцяў, здольнасцяў у розных сферах дзейнасці. Фарміраванне патрэбы ў прафесійным самавызначэнні.

Накірункі работы па прафарыентацыі:

·    Удзел школьнікаў у розных КПС

·    Правядзенне сустрэч з людзьмі розных прафесій

·    Ахоп вучняў работай гурткоў, секцый, факультатыўных заняткаў

На II этапе:

Дапамагчы школьнікам з самавызначэннем у выбары прафесіі ў адпаведнасці з асбаснымі магчымасцямі і запатрабаваннямі.

Фарміраванне канкрэтных асобасных задач самавызначэння школьнікаў.

Накірункі работы:

·    Ахоп вучняў работай гурткоў, секцый, факультатыўных заняткаў

·    Удзел школьнікаў у розных КПС

·    Правядзеннне цыкла ўрокаў па прафарыентацыі

·    Сістэма выхаваўчых мерапрыемстваў па прафарыентацыі

·    Працаўладкаванне

 

Накірункі работы:

·   Інфармацыйна-адукацыйная работа

·   Дыягностыка і кансультаванне

 

“У свеце прафесій”

8 клас

Задачы:

 •  Азнаямленне і інфармаванне вучняў аб розных прафесіях, дзейнасці людзей і асновах выбару прафесіі
 •  Знаёмства з асноўнымі паняццямі  па прафесіялогіі
 •  Асваенне вучнямі тэхналогій выбару

 

№ п/п

 

Тэматыка гадзін прафарыентацыі

 

Тэрміны

1

Выбар  у жыцці чалавека

Верасень

      2

Свет прафесій і прафесійны выбар

Кастрычнік

3

Тыпы прафесій

Лістапад

4

Псіхалагічная карта прафесіі

Снежань

5

Як падлетку ўладкавацца на работу

Снежань

6

Прафесійныя якасці

Студзень

7

У свеце інтарэсаў

Люты

8

Прафесійныя магчымасці кожнага

Сакавік

9

Тэсціраванне па выбары прафесіі

Сакавік

10

Сустрэчы з прадстаўнікамі розных прафесій

На працягу года

11

Экскурсіі на прадпрыемствы, установы, размешчаныя ў мікрараёне школы

На працягу года

                          

 

9 клас

Задачы: 

 • паглыбленне і пашырэнне ўяўленняў пра розныя прафесіі;             
 • правядзенне тлумачальнай работы па самаактуалізацыі і выбары прафесіі

 

№ п/п

 

Тэматыка гадзін прафарыентацыі

 

Тэрміны

1

Разнастайнасць прафесій

Верасень

2

Патрабаванні прафесіі да чалавека

Кастрычнік

3

Куды пайсці вучыцца пасля заканчэння 9-і класаў

Лістапад

4

Як уладкавацца на работу: зносіны, тэлефон, субяседванне, прэзентацыя

Снежань

5

Самаацэнка

Студзень

6

Ад прафесіі да пасады

Люты

7

Майстэрства і прафесія

Сакавік

8

Сустрэчы з прафесіяналамі сваёй справы прадстаўнікамі розных прафесій

Красавік